+ See More

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านป่าตาล

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านป่าตาล เป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงวัฒธรรม

  • 49 หมู4 บ้านป่าตาล ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
  • ถนนสันกำแพงแม่ออน เลี้ยวขวาอีก 500 เมตร ถึงบ้านป่าตาล

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน