+ See More

โอลด์ เชียงใหม่ (ศูนย์วัฒนธรรมฯ)

โอลด์ เชียงใหม่ (ศูนย์วัฒนธรรมฯ) ชุมชนวัฒนธรรมนวัตกรรมล้ำสมัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 ที่นี่คือจุดรวมของวัฒนธรรมล้านนาที่หลากหลาย ที่มีทั้งการแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา การแสดงดนตรี และการฟ้อนรำ พร้อมทั้งยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของไทย ด้วยจุดมุ่งหมายในการรักษา สืบทอด และส่งต่อวัฒนธรรมดั้งเดิม เราจึงได้กลายเป็นแหล่งนัดพบสำหรับคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว ที่กำลังมองหาและอยากเข้ามาสัมผัสกับสีสันแห่งวัฒนธรรมแบบล้านนา อีกทั้งเราขยายการให้บริการเพื่อตอบโจทย์ทุกรูปแบบเช่น บริการจัดเลี้ยงอาหาร บริการพื้นที่งานแต่งงาน รวมไปถึงบริการพื้นที่ให้เช่าจัดกิจกรรม

  • 185/3 ถนนวัวลาย ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
  • เพียง 2.5 กิโลเมตร (10นาที) จากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน