+ See More

อุดมพร ทัวร์

บริษัททัวร์ของเราเป็นบริษัทที่มี Product เป็นของตัว เช่น Trekking, Cooking, Bike Tours เป็นต้น

  • 330/12 ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

บริษัท วิน ทราเวลแอนด์ทัวร์ จำกัด

เชียงใหม่

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ออแกไนเซอร์
โลจิสติกส์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รันเวล ทัวร์ พลัส เซอร์วิส

เชียงใหม่

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

นครพิงค์ อินเตอร์ กรุ๊ป 2021 จำกัด

เชียงใหม่

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

ละอองทอง บิส จำกัด

เชียงใหม่

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ร้านค้า / สินค้า

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง

เชียงใหม่

สถานที่จัดงาน
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
โลจิสติกส์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
จำนวนห้องประชุม
3 ห้อง
ความจุ (คน)
6 - 100 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
36 - 500 ตร.ม.
 
 

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เชียงใหม่

สถานที่จัดงาน
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
จำนวนห้องประชุม
2 ห้อง
ความจุ (คน)
60 - 180 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
200 - 230 ตร.ม.
 
 

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

บริษัท วิน ทราเวลแอนด์ทัวร์ จำกัด

เชียงใหม่

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ออแกไนเซอร์
โลจิสติกส์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รันเวล ทัวร์ พลัส เซอร์วิส

เชียงใหม่

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

เรือนแพล้านนา

เชียงใหม่

ที่พัก
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
อาหารและเครื่องดื่ม
มาตรฐานดาวของโรงแรม
4 ดาว
จำนวนห้องพัก
13 ห้อง
 
 
 
 

มาเจสติก อีเลเฟนท์ โปรเจคท์

เชียงใหม่

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

ห้างหุ้นส่วนจำกัดฝางพีชวาลเลย์

เชียงใหม่

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านป่าตาล

เชียงใหม่

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
อาหารและเครื่องดื่ม
ร้านค้า / สินค้า