พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย ลำพูน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย ลำพูน แหล่งรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ในดินแดนหริภุญไชย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย เป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่ได้มาจากวัดสำคัญและแหล่งโบราณคดีในจังหวัดลำพูน จำนวนกว่า 3000 ชิ้น

  • ถนนอินทรยงยศ ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน