บริษัท ไอเด็กซ์ ไมซ์ จำกัด

เทรนด์ใหม่ของ Online Event! เมื่อ Online Event กลายเป็นตัวเลือกที่จำเป็นในการประชุม ผู้จัดงานควรปรับตัวอย่างไรเพื่อให้แพลตฟอร์มนี้ยังคงสามารถดึงความสนใจของผู้เข้าร่วมประชุมได้ ให้เราเป็นตัวช่วยในการสร้างความน่าสนใจ และความน่าเชื่อถือให้แก่งานของคุณ ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการด้านออนไลน์ ดังต่อไปนี้ - สัมมนาออนไลน์ - Hybrid Event - Virtual Exhibition - Virtual event studio

  • 500/60 หมู่ที่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน