+ See More

ฮาร์ดร็อค พัทยา

Hard Rock Hotel Pattaya สามารถมองเห็นชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยเป็นอัญมณีใจกลางเมืองที่มีภาพลักษณ์ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและความบันเทิงระดับเฟิร์สคลาส

  • 429 หมู่ 9 ถนน พัทยาสายสอง เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  • 30 - 350 คน
  • 390 ตารางเมตร

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน