+ See More

โฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตองบีช รีสอร์ท

ที่พักภูเก็ต

  • 198/8-9 ถนน ทวีวงศ์ ป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
  • 10 - 500 คน
  • 51 - 495 ตารางเมตร

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน