แท็ก "Team Building"

เดอะพาวิลเลี่ยนภูเก็ต

ภูเก็ต

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
อาหารและเครื่องดื่ม
มาตรฐานดาวของโรงแรม
5 ดาว
จำนวนห้องพัก
94 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
81 - 970 ตร.ม.
ระยะทาง
20 นาที จากสนามนานาชาติภูเก็ต

โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต

ภูเก็ต

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
ออแกไนเซอร์
มาตรฐานดาวของโรงแรม
5 ดาว
จำนวนห้องพัก
205 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
53 - 530 ตร.ม.
ระยะทาง
ใกล้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

ออแกไนเซอร์
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

บริษัท ที แอนด์ เอ ไอเดียพลัส จำกัด

กรุงเทพมหานคร

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ออแกไนเซอร์
อาหารและเครื่องดื่ม

สถาบัน HIGH10

เชียงใหม่

วิทยากร
ออแกไนเซอร์
หัวข้อบรรยาย
Team Building (สร้างทีมที่ยอดเยี่ยมและมีสุข)
R.I.C.H. Happy Team (สร้างสุขในการทำงาน)
Effective Coaching (ปลดล็อค สร้างความมั่นใจ สร้างทีม)
Advanced Coaching (สร้างสัมพันธ์และนำพาทีมแบบมืออาขีพ)
Goal Achievement (สร้างเป้าหมายทุกคนในองค์กรไปสู่เป้าใหญ่ขององค์กร)
Neuro-linguistic Programing (NLP) (ศาสตร์ระดับโลกในการพัฒนาตนเอง)
Financial Mindset (ปรับความคิดการเงินส่วนบุคคลสำหรับพนักงานองค์กร)

บริษัท โปรทีมบิวดิ้ง เอเชีย จำกัด

เชียงใหม่

ออแกไนเซอร์

ซิลเวอร์ ฮอร์ค

ภูเก็ต

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

ภูเก็ต ไทยแลนด์ - ทราเวล ดอท คอม

ภูเก็ต

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

รูบี้ทราเวล เชียงใหม่

เชียงใหม่

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ออแกไนเซอร์
โลจิสติกส์

ไฮฟ์สเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

กรุงเทพมหานคร

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ออแกไนเซอร์
วิทยากร

ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท

สระบุรี

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
114 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
17 - 35 ตร.ม.
ระยะทาง
ห่างจากอำเภอแก่งคอย 15 กิโลเมตร

ร้อยเรื่องดีดี จำกัด

เชียงใหม่

วิทยากร
ออแกไนเซอร์
หัวข้อบรรยาย
1. Effective Team building
2. Leadership[ Skill
3. Service Mind to Service Excellent
4. Service Design
5. Human Resource Management
6. Retail Business Management
7. DISC Model
8. Microsoft Excel Skill
9. การวางแผนกลยุทธ์และเป้าหมาย
10. การจัดทำตัวชี้วัด KPI และ OKR
11. Success under Happiness (Mindset change)