+ See More

ดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง

ดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง มีทำเลที่ตั้งอันเหมาะเจาะในอ่าวนาง และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเยี่ยมในการท่องเที่ยวสำรวจกระบี่ ใจกลางเมืองอยู่ห่างจากที่พักไปเพียง 25 Km และเดินทางไปถึงสนามบินได้ภายใน 30 นาที ที่พักแห่งนี้ตั้งอยูใกล้สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง

  • 186 หมู่ 3 อ่าวนางซอย 8 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน