บริษัท โกล์เด็นเซเว่น สตาร์ส ทัวร์ จำกัด

เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2547 เริ่มก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวกันของทีมงานที่มีประสบการณ์ ชอบในการท่องเที่ยวและมีทัศนคติอย่างเดียวกัน คือการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบ สร้างความพึงพอใจ ความประทับใจและการดูแลลูกค้าด้วยทีมงานมีคุณภาพ พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องสถานที่ งบประมาณ และวัตถุประสงค์ของการเดินทาง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการท่องเที่ยว สามารถจัดกรุ๊ปทัวร์บริษัท ศึกษาดูงาน จัดสัมมนา จัดกิจกรรมต่างๆ การท่องเที่ยวแบบส่วนตัว หรือ Private Group ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการจองตั๋วเครื่องบิน และยานพาหนะทุกประเภท เรามีทีมงานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

  • 51 ซอยรัตนาธิเบศร์ 28 แยก2 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน