บ้านตากลาง

มาเที่ยวชมวิถีชีวิตของคนกับช้าง ที่หมู่บ้านช้าง ณ บ้านกระโพ-ตากลาง อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ซึ่งที่นี่ช้างไม่ได้เป็นแค่สัตว์เลี้ยงเท่านั้น แต่ ช้างเปรียบเสมือนเป็นอีกหนึ่งชีวิตของครอบครัว ซึ่งเป็นวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ความเชื่อ ที่สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ของชาวส่วยโบราณหรือชาวกวย ที่ทุกบ้านต้องมีช้างเพื่อเป็นสิ่งมงคลให้กับบ้านเรือนของตนเอง และการเลี้ยงช้างให้อยู่กับบ้านนั้นเป็นสายสัมพันธ์ที่น่าทึ่งมาก ๆ จนกลายมาเป็นหมู่บ้านช้างเลี้ยงขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เพราะทุกครัวเรือนของหมู่บ้านแห่งนี้เลี้ยงช้างไว้แทบทุกหลัง ครับ เราเข้าไปหาช้างกันเลยที่ ศูนย์คชศึกษา แห่งบ้านตากลางการเดินทางการเดินทางมายัง ศูนย์คชศึกษา หรือ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง จากกรุงเทพใช้เส้นทาง กรุงเทพ- สระบุรี- นครราชสีมา จากนั้นใช้เส้นทางหมายเลข 2 หรือถนนมิตรภาพแล้วแยกเลี้ยวขวาเข้าทางหมายเลข 206 เส้นทาง ไป อำเภอพิมายแยกซ้ายเข้าทางหมายเลข 2175 ไปชุมพวงผ่านอำเภอแคนดง-สตึก-ชุมพลบุรีจากชุมพลบุรี ตรงไปยัง อำเภอท่าตูม ทางหมายเลข 2018 ประมาณ 12 กิโลเมตร จะมีทางเลี้ยวขวาลัดไปยังหมู่บ้านช้างบริเวณบ้านกระสัง ไปบ้านยางบภิรมย์ แล้วตรงไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร ก็จะถึงหมู่บ้านช้างบ้านตากลาง เส้นทางสะดวกเป็นถนนทางลาดยางตลอดสาย และยังมีป้ายบอกตลอดการเดินทางแผ่นที่หมู่บ้านช้าง สุรินทร์ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและจองการแสดงล่างหน้า ศูนย์คชศึกษา หรือ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง จ.สุรินทร์ โทร 044-517461 044-145050 และททท. สนง.สุรินทร์ โทร. 044-514447-8 044-518529

  • ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

บ้านหนองบัว

สุรินทร์

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านขุนไชยทอง

สุรินทร์

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

ชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านตาทิตย์

สุรินทร์

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

หมู่บ้าน OTOP นวัตวิภีบ้านท่าสว่าง

สุรินทร์

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

บ้านดงมัน

สุรินทร์

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

ชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี บ้านสวาย

สุรินทร์

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านขุนไชยทอง

สุรินทร์

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

ชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านตาทิตย์

สุรินทร์

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

บ้านหนองบัว

สุรินทร์

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว