บ้านดงมัน

บ้านดงมัน เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมที่มีวงกันตรึม เพื่อใช้แสดงในงานประเพณีต่าง ๆ ประจำชุมชน และเป็นศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นถิ่น ชุมชนบ้านดงมัน มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ทำการเกษตรพอเพียงแบบผสมผสานที่ลงตัว และยังคงมีการอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรมะื้นถิ่น ทางด้านการแสดงให้คนรุ่นหลังได้สืบสาน

  • ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

บ้านตาลอง

บุรีรัมย์

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

หมู่บ้าน OTOP นวัตวิภีบ้านท่าสว่าง

สุรินทร์

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

ชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี บ้านสวาย

สุรินทร์

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านขุนไชยทอง

สุรินทร์

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

บ้านตากลาง

สุรินทร์

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

ชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านตาทิตย์

สุรินทร์

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

บ้านหนองบัว

สุรินทร์

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว