หมู่บ้าน OTOP นวัตวิภีบ้านท่าสว่าง

บ้านท่าสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ ดำเนินการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนตั้งแต่ปี 2546 จากพระราชเสาวนีย์และเงินก้อนแรกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทานแก่อาจารย์วีระธรรม ตระกูลเงินไทย ซึ่งเป็นอาจารย์วิทยาลัยในวังชายและเป็นลูกหลานของคนบ้านท่าสว่าง จึงได้เกิดโรงทอ จันทร์โสมา ขึ้น ณ บ้านท่าสว่าง เพื่อผลิตผ้าไหมยกทอง รูปแบบราชสำนักโบราณ และเมื่อมีการประชุมผู้นำเอเปค ในประเทศไทย รัฐบาลได้ใช้ผ้าไหมยกทองโบราณ ตัดเสื้อมอบแก่ผู้นำเอเปค จึงทำให้บ้านท่าสว่าง ผ้าไหมยกทองโบราณ ผ้าไหมบ้านท่าสว่าง เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ทั้งในและนอกประเทศ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมโรงทอผ้าไหมยกทองโบราณ กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง จึงได้ใช้โอกาสรวมตัวกันสร้างร้านจำหน่ายผ้าไหมและของที่ระลึก รอบบริเวณโรงทอ เพื่อจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว ด้งนั้นบ้านท่าสว่างจึงมีประสบการในการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมกว่า 15 ปี

  • ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

บ้านดงมัน

สุรินทร์

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

ชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี บ้านสวาย

สุรินทร์

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านขุนไชยทอง

สุรินทร์

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

บ้านตากลาง

สุรินทร์

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

ชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านตาทิตย์

สุรินทร์

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

บ้านหนองบัว

สุรินทร์

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว