แท็ก "exhibition"

บริษัท กำลังดี มีไมซ์ กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร

ออแกไนเซอร์
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
บริการสำหรับผู้จัดงาน
ธุรกิจบริการอื่น ๆ
โชว์ / การแสดง
โลจิสติกส์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

บริษัท ซิปอีเว้นท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

บริการสำหรับผู้จัดงาน
ธุรกิจบริการอื่น ๆ

บริษัท โซล อีเว้นท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน
โชว์ / การแสดง

บริษัท ดี อีเว้นท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

ออแกไนเซอร์

บริษัท ทรู๊ป มีเดีย จำกัด

กรุงเทพมหานคร

ออแกไนเซอร์
ธุรกิจบริการอื่น ๆ

บริษัท วันเดอร์เวิลด์ทราเวล จำกัด

นนทบุรี

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

บริษัทสเเตนดาร์ดทัวร์จำกัด

เชียงใหม่

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
โลจิสติกส์

ภูเก็ต โลเคิล จำกัด

ภูเก็ต

ออแกไนเซอร์
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
โลจิสติกส์

โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา

กรุงเทพมหานคร

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนห้องประชุม
22 ห้อง
ความจุ (คน)
6 - 1,040 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
14 - 824 ตร.ม.
 
 

อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

ขอนแก่น

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
อาหารและเครื่องดื่ม
มาตรฐานดาวของโรงแรม
5 ดาว
จำนวนห้องพัก
195 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
30 - 93 ตร.ม.