แท็ก "ชุมชน"

การท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลอุโมงค์

ลำพูน

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

บริษัท ณัฐนารา โซเชียล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (SE)

กรุงเทพมหานคร

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ออแกไนเซอร์

บริษัท สยามบุรีทราเวลทัวร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

ออแกไนเซอร์
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

บริษัทชีววิถีเฮิร์บ จำกัด

น่าน

ร้านค้า / สินค้า
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
อาหารและเครื่องดื่ม

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลตะเคียนเตี้ย

ชลบุรี

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

สมายแพลนเนททราเวล จำกัด

สมุทรปราการ

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ออแกไนเซอร์

สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท

เพชรบุรี

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนห้องประชุม
2 ห้อง
ความจุ (คน)
60 - 250 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
150 - 250 ตร.ม.
 
 

ออนใต้ฟาร์ม

เชียงใหม่

อาหารและเครื่องดื่ม
สถานที่จัดงาน
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ระดับราคาอาหาร
101 - 250
รองรับ (ที่)
51 - 100
ระยะทาง
30 กม. จากสนามบินเชียงใหม่