แท็ก "ชุมชน"

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ

เชียงใหม่

สถานที่จัดงาน
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
จำนวนห้องประชุม
1 ห้อง
ความจุ (คน)
0 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
60 ตร.ม.
 
 

บริษัท สยามบุรีทราเวลทัวร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

ออแกไนเซอร์
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

สมายแพลนเนททราเวล จำกัด

สมุทรปราการ

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
สถานที่จัดงาน
ออแกไนเซอร์

บริษัท ณัฐนารา โซเชียล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (SE)

กรุงเทพมหานคร

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ออแกไนเซอร์

วันใสทัวร์ เซล แอนด์ เซอร์วิส

หนองคาย

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ออแกไนเซอร์
วิทยากร

ละอองทอง บิส จำกัด

เชียงใหม่

ออแกไนเซอร์
สถานที่จัดงาน
ที่พัก

สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท

เพชรบุรี

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนห้องประชุม
2 ห้อง
ความจุ (คน)
60 - 250 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
150 - 250 ตร.ม.
 
 

ชุมชนแสงดาวรักษ์ถิ่น

พิษณุโลก

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
บริการสำหรับผู้จัดงาน
โชว์ / การแสดง

สมาคมนิเวศนวัตกรรมเชียงใหม่

เชียงใหม่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
ออแกไนเซอร์

เที่ยว กิน ก๋ะคนเมืองเก๋า สุ๊โข๋ทัย

สุโขทัย

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
โชว์ / การแสดง

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์และหัตถกรรมบ้านแม่ลานเหนือ

แพร่

ร้านค้า / สินค้า

กลุ่มทอผ้าบ้านพะเยา

น่าน

ร้านค้า / สินค้า