วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนลานวัฒนธรรมเรือนบุหรงทองคำ

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนลานวัฒนธรรมเรือนบุหรงทองคำ ท่องเที่ยววัฒนธรรมภูมิปัญญาศิลปะชุมชน

  • 293 ถนนพานิชเจริญ ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
  • 30 คน
  • 100 ตารางเมตร
  • ตรงข้ามรร.ศึกษาปัญญา

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน