+ See More

สิงห์ปาร์ค เชียงราย

สิงห์ปาร์คเชียงรายภายใต้การบริหารของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ริมถนนสายเด่นห้า-ดงมะดะ เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2536 จากการริเริ่มของคุณปิยะ ภิรมย์ภักดี ด้วยจุดประสงค์เพื่อพัฒนาสินค้าทางการเกษตร มุ่งเน้นการทำเกษตรแบบผสมผสาน เน้นรักษาสมดุลธรรมชาติให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
พืชชนิดแรกที่ปลูกคือข้าวบาร์เลย์ โดยคัดสายพันธุ์จากต่างประเทศที่เหมาะสมเข้ามาปลูก และด้วยพื้นที่กว้างขวางกว่า 8,600 ไร่ อีกทั้งความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติในบริเวณไร่ร่วม 50 แห่ง จึงเพิ่มความหลากหลายทางผลผลิตด้วยการปลูกชาอู่หลง พุทรา มะเฟืองยักษ์หวาน มัลเบอร์รี่ สตรอเบอรี่ เมล่อน พืชเศรษฐกิจอย่างยางพาราและพืชผักอีกนานาชนิด โดยผลผลิตที่ได้นำมาจำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
ต่อมาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 สิงห์ปาร์คเชียงรายได้เปิดตัวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในรูปแบบของวิถีเกษตรธรรมชาติ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งสร้างงานสร้างรายได้ เป็นที่ออกกำลังกายและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พร้อมจะสร้างความสุขให้กับผู้มาเยี่ยมชมด้วยอ้อมกอดของทัศนียภาพอันสวยงาม ปัจจุบันสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้วันละมากกว่า 10,000 คน

  • 99 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
  • 1,000 คน
  • 1,000 ตารางเมตร

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

แชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานคร

สถานที่จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
7 ห้อง
ความจุ (คน)
12 - 1,600 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
111 - 1,360 ตร.ม.
 
 

ไอบิส หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
200 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
21 - 62 ตร.ม.
 
 

ปลากาญจน์รีสอร์ท

กาญจนบุรี

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
อาหารและเครื่องดื่ม
มาตรฐานดาวของโรงแรม
4 ดาว
จำนวนห้องพัก
22 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
35 - 70 ตร.ม.
ระยะทาง
1 กิโลเมตรจากศูนย์ราชการ และศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

นนทบุรีพาเลซ

นนทบุรี

สถานที่จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
7 ห้อง
ความจุ (คน)
0 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
0 ตร.ม.
 
 

โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท

กรุงเทพมหานคร

สถานที่จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
1 ห้อง
ความจุ (คน)
102 - 800 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
702 ตร.ม.
ระยะทาง
250 เมตร จากสถานี BTS อโศก และ MRT สุขุมวิท (skywalk)

โรงแรมชฎา แอท นคร

นครศรีธรรมราช

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
73 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
24 - 80 ตร.ม.
 
 

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท

เชียงราย

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
อาหารและเครื่องดื่ม
มาตรฐานดาวของโรงแรม
5 ดาว
จำนวนห้องพัก
159 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
53 - 132 ตร.ม.
ระยะทาง
6 กิโลเมตรจากท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ลักษวรรณ รีสอร์ท

เชียงราย

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
จำนวนห้องประชุม
4 ห้อง
ความจุ (คน)
15 - 400 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
40 - 432 ตร.ม.
ระยะทาง
ด้านหลังวัดร่องเสือเต้น

เฮอริเทจ เชียงราย

เชียงราย

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนห้องประชุม
8 ห้อง
ความจุ (คน)
20 - 1,000 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
40 - 864 ตร.ม.
 
 

โรงแรม เดอ ฮัก

เชียงราย

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนห้องประชุม
3 ห้อง
ความจุ (คน)
10 - 120 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
32 - 170 ตร.ม.
 
 

อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

สถานที่จัดงาน
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
จำนวนห้องประชุม
1 ห้อง
ความจุ (คน)
100 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
150 ตร.ม.
 
 

มาโย รีสอร์ท เชียงราย

เชียงราย

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
จำนวนห้องประชุม
1 ห้อง
ความจุ (คน)
90 - 120 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
200 ตร.ม.