ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

บริการฝึกอบรม สัมมนาวิชาการในด้านต่างๆ โดยมี ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรทั่วไปกับทางสถาบันมากถึงสองหมื่นกว่าราย ต่อปี ด้วยการผลิตหลักสูตรที่ทันสมัย หลากหลายและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ อันประกอบด้วย
-ด้านบัญชี
-การเงิน
-กฎหมายภาษีอากร
-กฎหมายธุรกิจ
-การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ
- ฯลฯ
ทั้งนี้ ได้จัดให้มีเนื้อหาของหลักสูตรที่หลากหลายและสามารถรองรับกับกลุ่มผู้เข้า
สัมมนาในระดับต่างๆได้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นระดับเริ่มต้น ระดับปฎิบัติการ ระดับบริหาร
หรือระดับวิชาการและเทคนิคขั้นสูง

  • 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน