+ See More

บริษัท ภูเก็ตเดสติเนชั่น จำกัด

บริษัทภูเก็ตเดสติเนชั่นจำกัด เป็น ผู้ประกอบการท้องถิ่น มีึความชำนาญพื้นที่ภูเก็ต พังงา กระบี่ ให้บริการนำเที่ยว จัดรถ เรือ จัดทัศนศึกษาดูงาน นำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และ บริการเช่าเหมาเรือ ยอรช์ หรือ เรือ ใบ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมตอบแทนท้องถิ่น

  • 43/40 ถนนพระภูเก็ตแก้ว หมู่ที่ 6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

เอก เคเทอริง ภูเก็ต

ภูเก็ต

อาหารและเครื่องดื่ม
ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน
ระดับราคาอาหาร
0 - 100
รองรับ (ที่)
101 - 150
ระยะทาง
เข้าซอย 200 เมตร จากถนนเทพกระษัตรี

ที พี บี จำกัด

ภูเก็ต

ธุรกิจบริการอื่น ๆ
ออแกไนเซอร์

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

เอก เคเทอริง ภูเก็ต

ภูเก็ต

อาหารและเครื่องดื่ม
ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน
ระดับราคาอาหาร
0 - 100
รองรับ (ที่)
101 - 150
ระยะทาง
เข้าซอย 200 เมตร จากถนนเทพกระษัตรี

โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต

ภูเก็ต

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
ออแกไนเซอร์
มาตรฐานดาวของโรงแรม
5 ดาว
จำนวนห้องพัก
205 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
53 - 530 ตร.ม.
ระยะทาง
ใกล้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

ที พี บี จำกัด

ภูเก็ต

ธุรกิจบริการอื่น ๆ
ออแกไนเซอร์