+ See More

ภูเก็ตเดสติเนชั่น จำกัด

บริษัทภูเก็ตเดสติเนชั่นจำกัด เป็น ผู้ประกอบการท้องถิ่น มีึความชำนาญพื้นที่ภูเก็ต พังงา กระบี่ ให้บริการนำเที่ยว จัดรถ เรือ จัดทัศนศึกษาดูงาน นำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และ บริการเช่าเหมาเรือ ยอรช์ หรือ เรือ ใบ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมตอบแทนท้องถิ่น

  • 168 ถนนภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
  • ใกล้เมืองเก่า

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน