ย้อนกลับ

โปรโมชั่นไทยเที่ยวเหนือ #ท่องธรรมชาติ เรียนรู้วิถีชาวบ้าน แม่กำปอง เชียงใหม่

2 ก.ค. 2564

โปรโมชั่นไทยเที่ยวเหนือร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พิเศษจองและซื้อวันนี้ ลดทันที ท่านละ 200 บาท / ท่าน จองก่อนมีสิทธิรับส่วนลดก่อน แพคเกจท่องเที่ยวชุมชน ท่องธรรมชาติ เรียนรู้วิถีชาวบ้าน ณ แม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมวัดดอยโพธิญาณ วัดแม่กำปอง น้ำตกแม่กำปอง อ.แม่ออน ชมนกชมไม้ ฮิมห้วยลุงปุ๊ดป้าเป็ง ไส้อั๋วแม่นิ่ม โครงการหลวงตีนตก ชมธรรมชาติที่สวยงาม อากาศบริสุทธิ์ ชมวิถึชีวิตและภูมิปัญญาชาวบ้าน