ย้อนกลับ

โปรโมชั่นไทยเที่ยวเหนือ #ทำบุญ 9 วัด เสริมบารมี

2 ก.ค. 2564

โปรโมชั่นไทยเที่ยวเหนือร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำส่วนลดราคาพิเศษ จองและซื้อวันนี้ลดทันที ท่านละ 200 บาท แพคเกจท่องเที่ยวเพื่อเสริมบารมี ทำบุญ 9 วัด ในตัวเมืองเชียงใหม่ วัดเชียงมั่น วัดลอยเคราะห์ วัดชัยมงคล วัดศรีสุพรรณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดดับภัย วัดโลกโมฬี วัดเจดีย์หลวง วัดพระธาตุดอยคำ เดินทางโดยรถตู้ สะดวก สะอาด ปลอดภัย ได้รับการับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (SHA)