โรงแรมบุรีศรีภู รณรงค์การจัดประชุมในรูปแบบ Green Meeting


ทางโรงแรมบุรีศรีภู ร่วมกับคณะผู้จัดงาน รณรงค์การจัดประชุมในรูปแบบ Green Meeting

โดยการจัดประชุมที่คํานึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสําคัญในขั้นตอนต่างๆ ของการจัดประชุม เริ่มตั้งแต่

การเรียนเชิญและการประชาสัมพันธ์การประชุม, การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม, การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์, การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึงการจัดเตรียมอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานและลดปริมาณขยะ

ตืดต่องานประชุมสัมมนาแบบยั่งยืนที่หาดใหญ่, สงขลา คิดถึงเรา โรงแรมบุรีศรีภู แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม
074 247 111
ฝ่ายขาย
คุณแยม 088-788-6040
คุณข้าวฟ่าง 080-923-3533
คุณอ้อน 080-544-3737
คุณลิต้า 083-183-3404
คุณอัง 094-558-0660
@LINE : https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/...
Facebook: m.me/buri.sriphu
Email: [email protected]
www.burisriphuhotel.com
พิกัด https://goo.gl/maps/VBpFoARQquRVCgqbA