สร้างสรรค์เส้นทางไมซ์นี้ โดย บริษัท สวัสดี ไทยแลนด์ ทราเวล

ขอใบเสนอราคา

พัทยา : Outing อนุรักษ์ทะเล ส่งเสริมชุมชน

6 ม.ค. 2565


ภายใต้โครงการ “10 เส้นทางไมซ์สร้างสร้างสรรค์” นั้น มีเส้นทางที่น่าสนใจมากมาย หนึ่งในนั้นคือเส้นทาง พัทยา : Outing อนุรักษ์ทะเล ส่งเสริมชุมชน หรือเส้นทางสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ชวนองค์กรเตรียมความพร้อมต่อการเดินทาง ด้วยแพ็กเกจที่น่าประทับใจแก่พนักงาน พร้อมกับการส่งเสริมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชนในแต่ละพื้นที่ ภายใต้แนวคิด Incentive for all 

ปล่อยพันธุ์ปลา เพิ่มปริมาณสัตว์นํ้า : อนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ สร้างระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์

ล่องเรือดำน้ำชมปะการัง : ทะเลสวยน้ำใส อิ่มเอมใจใต้ท้องทะเล

ความร่วมมือ ร่วมใจคือพลัง : การทํางานเป็นทีม ความเป็นผู้นํา เสียสละ และให้อภัย

ที่พักสะดวกสบาย สะอาด พร้อมอาหารรสเลิศ : ด้วยมาตรฐาน SHA จึงมั่นใจ สะอาด หายห่วง

สุขใดเล่าเท่านอนชิลริมชายหาด : ฟังเสียงคลื่น สูดกลิ่นไอทะเล หาดสวย  นํ้าใส 

เรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชุมชน คนท้องถิ่น : ประทับใจ ภูมิใจ ในวิถีอันดีงามและเรียบง่าย

ชิมขนมและเครื่องดื่มฟื้นวิถีชาวบ้าน : ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาท้องถิ่น รอยยิ้มชื่นมื่น

CSRForAquaculture

ประเดิมกิจกรรมวันแรกคือ CSR for Aquaculture เริ่มต้นด้วยการออกเดินทางสู่จังหวัดชลบุรีด้วยรถบัสหรือรถตู้ที่มีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะอาดและปลอดภัยในด้านสุขภาพ พร้อมบริการอาหารมื้อเช้าบนรถ ร่วมกิจกรรมสนุก ๆ จากทีมงาน ส่งเสริมการทํางานเป็นทีม การสร้างไอเดีย ความเป็นผู้นํา ก่อนที่จะนําลงเรือไปยัง อ่าวแสมสาร เพื่อกิจกรรม CSR ปล่อยพันธุ์ปลาสู่ธรรมชาติ พร้อมดื่มดํ่ากับท้องทะเลที่สวยใส ดำน้ำชมปะการังนานาชนิด เพลิดเพลินไปกับฝูงปลาสวยงามมากมาย จากนั้นเดินทางเข้าที่พัก โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา กับห้องพักวิวทะเล สุดอลังการ

DVareeJomtienBeachHotel

ก่อนร่วมกิจกรรม 
Team Building ริมหาด โดยการแบ่งทีมเข้าฐานเก็บคะแนนเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในองค์กร สร้างภาวะผู้นํา ความคิดสร้างสรรค์และความสามัคคี โดยมีทั้งหมด 5 ฐาน คือ ฐานที่ 1 ก้าวคนละก้าว ฐานที่ 2 สายสัมพันธ์สานพลัง ฐานที่ 3 สายใยแห่งความมุ่งมั่น ฐานที่ 4 รวมหัวกันเพื่อชัยชนะ และฐานที่ 5 พลังรักเคลื่อนที่

TeamBuilding

ส่วนโปรแกรมวันที่ 2 สามารถจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาในช่วงเช้าที่โรงแรม ก่อนออกเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารชินตาเกะ ซีฟูดส์ จากนั้นไปร่วมทํากิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้สู่ชุมชน ณ ชุมชนตะเคียนเตี้ย ชมบ้านร้อยเสา โดยการนําของชาวบ้านในพื้นที่และปราชญ์ชุมชน สนุกไปกับกิจกรรม Workshop แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างไอเดีย และการทํางานเป็นทีม อาทิ กิจกรรมการทําพวงมโหตร กระเป๋าผ้า และชิมกาแฟมะพร้าว

WorkShop

กิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี และการทำงานเป็นทีมที่คุ้มค่าเช่นนี้ ถูกออกแบบ และสร้างสรรค์โดยทีมงาน จาก 
“สวัสดี ไทยแลนด์ ทราเวล” ในราคาพิเศษเพียงท่านละ 5,900 บาท ตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป ราคาแพ็กเกจดังกล่าวครอบคลุมที่พัก – อาหาร 5 มื้อ – เครื่องดื่ม – กิจกรรม – ยานพาหนะ – ประกันอุบัติเหตุ โดย สวัสดี ไทยแลนด์ ทราเวล ได้รับรางวัลมาตรฐาน THAI STOP COVID สถานประกอบการ ประเภท ธุรกิจนำเที่ยวสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ซึ่งเป็นมาตรฐาน/รางวัล ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Related Reward) โดยชมรมส่งเสริมธุรกิจ และพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อปี 2563 ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจแก่นักเดินทางทุกคน

**สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมหรือที่พักได้ตามความต้องการขององค์กร**

469243
เส้นทางแนะนำ