บ้านบางน้ำผึ้ง

บ้านบางน้ำผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นชุมชน ดั้งเดิมที่ตั้งมาเป็นเวลานาน ขนาดพื้นที่ไม่กว้างใหญ่มากนัก โดยมีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 70 ไร่ ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นคนดั้งเดิมที่อยู่มาอย่างยาวนาน พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ด้วยสภาพแวดล้อมและลักษณะภูมิประเทศที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา และเป็นคนดั้งเดิม ส่งผลให้คนในชุมชนมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี รักธรรมชาติ และมีจิตสำนึกการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน การปลูกสร้างบ้านเรือนกระจายอยู่ทั่วไปบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และบริเวณทางเดินเท้าเข้าหมู่บ้าน สภาพบ้านเรือนเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม

2

สร้างสรรค์เส้นทางไมซ์นี้ โดย ฟายด์ โฟล์ค จำกัด

ขอใบเสนอราคา

บางน้ำผึ้ง-บางกอบัว : CSR เกาะสีเขียวแบบโลว์คาร์บอน

6 ม.ค. 2565


บางครั้ง…สิ่งที่เห็นใกล้แค่เอื้อมแต่เรามักละเลยที่จะไขว่คว้า ทั้งยังชอบทำเรื่องง่าย ๆ ให้เป็นเรื่องยาก  ดังเช่นการเข้าหาธรรมชาติที่หลายคนมักมีข้ออ้างที่ใช้เป็นเหตุผลว่า “ไม่มีเวลา”

BangNamPhueng1

โครงการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองรูปแบบใหม่ในเส้นทางไปเช้าเย็นกลับ (One Day Trip) ใกล้กรุงเทพฯ  ณ ชุมชนบางน้ำผึ้งและชุมชนบางกอบัว จ. สมุทรปราการ จึงเป็น 1 ใน 10 เส้นทางไมซ์สร้างสรรค์ ที่หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ สามารถพาพนักงานเข้าร่วมได้อย่างสะดวก ภายใต้แนวคิด CSR สุดมัน เที่ยวชุมชนสุดโก้แบบซีโร่คาร์บอน ความน่าสนใจของทริปนี้คือการได้พาบุคลากรออกมาเรียนรู้สิ่งใหม่นอกสถานที่ ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดคาร์บอน ซึ่งถือเป็นโอกาสดีในการสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร ปลุกจิตสำนึกของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และยังได้ทำกิจกรรม CSR ดี ๆ เพื่อสังคมท่ามกลางบรรยากาศที่สมบูรณ์ของธรรมชาติ “บางน้ำผึ้ง-บางกอบัว” ถือเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ ที่ยังคงมีระบบนิเวศน์อุดมสมบูรณ์ แต่ขณะเดียวกันพื้นที่นี้ถือเป็นทางผ่านของน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่จะออกไปสู่ปากอ่าว ซึ่งมีขยะแม่น้ำจำนวนมากที่ไหลตามน้ำมาจากภาคเหนือของประเทศไทยยาวลงมาจนถึงกรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ วนเวียนอยู่บริเวณนี้ ก่อให้เกิดปัญหาขยะสะสม และยากต่อการกำจัดทริปกิจกรรมในรูปแบบ CSR Rally นี้จะแบ่งสมาชิกออกเป็นทีมเพื่อร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ สร้างความสามัคคี เริ่มต้นด้วยกิจกรรมช่วงเช้าคือ “ผึ้งน้อยแยกรัง” Ice Breaking แบ่งทีมเก็บ RC โดยผึ้งน้อยแต่ละทีมจะคว้าจักรยานตะลุยเก็บ RC 

Soap
ฐานที่ 1 : แข่งขันทำ "สบู่น้ำผึ้งชันโรง"
ฐานที่ 2 : "บางน้ำผึ้ง Master Chef"  สร้างสรรค์เมนูอาหารจากวัตถุดิบอินทรีย์ในท้องถิ่น 
จากนั้นช่วงกลางวันเป็นกิจกรรม "บางน้ำผึ้ง Cuisine" เติมพลังด้วยอาหารพื้นบ้าน วัตถุดิบปลอดสารเมนูอร่อยเพื่อสุขภาพ  
ก่อนที่ช่วงบ่ายจะลุยต่อกับกิจกรรม "CSR @บางน้ำผึ้ง-บางกอบัว" ซึ่งจะมีอีก 3 ฐานกิจกรรม ได้แก่ 

Rowing
ฐานที่ 3 : "บางกอบัวพึ่งเรือ" ชวนคณะลงเรือทำกิจกรรมสุดมันแข่งขันพายเรือเก็บขยะในคลองแพ ก่อนที่จะมาคัดแยกประเภทขยะเพื่อให้ชาวบ้านนำไปเพื่อนาไปคัดแยกและกำจัดอย่างถูกวิธี  


MudyYomMudJai
ฐานที่ 4 : “บางกอบัวมัดใจ” ปลุกความคิดสร้างสรรค์ ให้แต่ละทีมร่วมกันออกแบบผ้ามัดย้อม มัดใจ ซึ่งแต่ะลายจะมีผืนเดียวในโลก (Masterpiece)
ฐานที่ 5 : “บางกอบัว เฮอร์เบิล ฟุต สปา” ได้เวลาให้ทีมผึ้งน้อยผ่อนคลายด้วยสปาเท้าสมุนไพร ก่อนอำลาชุมชนด้วยความประทับใจ

กิจกรรมแรลลี่เพื่อสร้างความสามัคคีพร้อมอนุรักษ์ธรรมชาติดังกล่าว ปราศจากการปล่อยคาร์บอน (มีเล็กน้อยในช่วงทำอาหาร) สร้างสรรค์โดย บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด ในราคา 2,900 บาทต่อคน (จำนวน 30 คน) โดยจุดเด่นของบริษัทคือ ต้องการจะยกระดับชื่อเสียงของประเทศไทยรวมถึงชุมชนท้องถิ่นให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนชั้นนำ ผ่านการร่วมสร้างสรรค์อย่างมีความรับผิดชอบ เชื่อมโยงและมีส่วนร่วมกับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อปรับปรุงชุมชนท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนจากภายในอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นรายเดียวในประเทศไทยที่สามารถคำนวณปริมาณคาร์บอนจากการจัดกิจกรรมได้แท้จริง ที่ใช้หลักการและมาตรฐานการคำนวณขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

**สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมหรือที่พักได้ตามความต้องการขององค์กร**

291353


เส้นทางแนะนำ