วีทีแหนมเนือง สาขามีโชค เชียงใหม่

ปัจจุบัน บริษัท วีที แหนมเนือง จำกัด สาขาหลักปัจจุบัน บริษัท วีที แหนมเนือง จำกัด สาขาหลัก (Headquarter) ตั้งอยู่จังหวัดอุดรธานี จำหน่ายอาหารเวียดนามและของฝากท้องถิ่น มีตัวแทนจำหน่ายและสาขารวม 15 แห่งทั่ว ประเทศ ซึ่งยังคงยึดหลักที่ไม่เปลี่ยนแปลงจนถึง วันนี้คือ ''ครอบครัววีที ตั้งใจจะส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับทุกคน'' คัดสรรอาหารที่ดี มีคุณภาพ (Good Quality) อาหารที่ดีต่อสุขภาพ (Good Health)และเป็นอาหารที่สร้างความสุขใจให้กับทุกคน'' อาหารที่ดีต่อสุขภาพ (Good Health) และเป็นอาหาร ที่สร้างความสุขใจให้กับทุกคน เราใส่ใจในรายละเอียด และเป็นอาหาร ที่สร้างความสุขใจให้กับทุกคน เราใส่ใจในรายละเอียด ทุ่มเทให้กับการทำงาน เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาย่อมเยา ด้วยการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในระยะยาวกับทุกๆ ภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์เราก้าวไปไกลกว่า เรื่องอาหาร แต่เป็นความเชื่อมั่น ที่จะสรรสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้แก่ผู้คนผ่านธุรกิจของเรา

4

ตลาดท่าเสด็จ

ตลาดท่าเสด็จ หรือ ตลาดอินโดจีน เดิมชื่อ ตลาดท่าเรือ เพราะก่อนที่จะมีการสร้างสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ประชาชนทั้งสองฝั่งน้ำ จะต้องใช้เรือในการสัญจรไปมา ทำการค้าระหว่างชายแดนกันอย่างคึกคัก ที่นี่จึงเป็นที่ทำการด่านตรวจคนเข้าเมืองและทำหนังสือเดินทางผ่านแดน ในปี 2498 เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถได้ทรงเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรผู้ประสบภัย จ.หนองคาย พระองค์ได้เสด็จขึ้นจากเรือพระที่นั่ง ณ ตลาดท่าเรือ แห่งนี้ ภายหลังจึงเปลี่ยนชื่อจาก "ตลาดท่าเรือ" เป็น "ตลาดท่าเสด็จ"

Visit Website

8

สร้างสรรค์เส้นทางไมซ์นี้ โดย ธัญวรัตม์ ทราเวล

ขอใบเสนอราคา

อุดรธานี-หนองคาย : Meeting ซิ่ง แซ่บ ม่วน

7 ม.ค. 2565


อีกหนึ่งเส้นทางไมซ์สร้างสรรค์ยังคงอยู่กันที่ภาคอีสานสุดคุ้ม ควบสองจังหวัด กับเส้นทาง อุดรธานี-หนองคาย : Meeting ซิ่ง แซ่บ ม่วน ที่จะนำองค์กรไปออนซอนกับการประชุมที่เต็มไปด้วยความคึกคัก มีสีสันแซ่บ ๆ แบบอีสาน ที่ได้นำมาเป็นแนวคิดหลัก ทำให้ทริปการประชุมในระยะเวลา 2 วัน 1 คืน นี้พิเศษสุด ๆ ด้วยเส้นทางที่จะนำเหล่าสมาชิกหรือพนักงานร่วมเดินทางได้สนุกคูณสอง ในการเรียนรู้อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่น ไม่ว่าจะเป็นอาหาร วัฒนธรรม ดนตรี สถานที่ท่องเที่ยว และความเป็นอยู่ของชาวอุดรธานีและหนองคาย ผ่านกิจกรรม  Workshop ที่สะท้อนวัฒนธรรมพื้นถิ่นและเอกลักษณ์ของชุมชน และกิจกรรม Team Building สุดสร้างสรรค์ที่นอกจากจะได้ทั้งความสนุกและได้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้แล้ว ยังได้ส่งมอบสิ่งดี ๆ จากการทำกิจกรรมให้กับสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ให้อีกด้วย

เริ่มต้นการต้อนรับผู้ร่วมเดินทางด้วยผ้าเย็นกลิ่นดอกบัวแดง ที่จะทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ก่อนจะเริ่มการเดินทางสู่ตัวเมืองอุดรธานีด้วยสามล้อไฮเทค หรือรถสามล้อสกายแล็บที่มีเฉพาะที่อุดรธานี และรถราง City Tram เพื่อมุ่งหน้าสู่วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง เพื่อสักการะพระบรมธาตุธรรมเจดีย์ พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับความเคารพศรัทธาจากชาวอุดรธานี เพื่อความสิริมงคลและเอาฤกษ์เอาชัยก่อนการเดินทาง

wat

จากนั้นเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี เพื่อศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับจังหวัดอุดรธานีทั้งประวัติศาสตร์ โบราณคดี ธรรมชาติวิทยา ธรณีวิทยา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม  ต่อด้วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านเชียง ผ่านกิจกรรม Workshop การเขียนสีบนภาชนะดินเผา ด้วยลายเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์แบบบ้านเชียง ที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมพื้นถิ่นและเอกลักษณ์ของการเป็นมรดกโลก ก่อนจะชิมอาหารพื้นถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของบ้านเชียงอย่าง "ซ้วนเส้นน้ำจิ้มรสเด็ด น้ำสมุนไพรชาข่าเขียว และขนมปาด" 

museumudon

ก่อนเดินทางต่อในช่วงบ่ายแวะรับประทานอาหารเที่ยงที่ VT แหนมเนือง Community Mall เพื่อลิ้มลองอาหารขึ้นชื่ออย่างแหนมเนืองเมืองอุดรฯ พร้อมกับการชมการผลิตแหนมเนือง ชมโนว์ฮาว plant factory สวนผักปลอดเชื้อแบบคอนโดระบบปิดจากญี่ปุ่น

vt

เมื่อเติมพลังแล้วก็พร้อมสำหรับการเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) เพื่อสักการะอนุสรณ์สถานบรรจุอัฐิธาตุ เพื่อศึกษาประวัติ คำสอน และเพื่อระลึกถึงคุณูปการของพระธรรมวิสุทธิมงคล พร้อมกับเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมทรงคุณค่า ศิลปะล้านช้างที่ผสมผสานกับศิลปะยุคกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน จากนั้นมุ่งหน้าไปยังชุมชนบ้านโนนกอก แหล่งเรียนรู้กระบวนการทอผ้า ย้อมผ้า และเทคนิคการสร้างลายผ้ามัดย้อมบัวแดง ที่ถูกนำมาต่อยอดให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ผ่านการทำกิจกรรม Team Building สุดสร้างสรรค์ ที่ได้เพิ่มความสนุกโดยการแข่งขันการสร้างลวดลายผ้ามัดย้อมบัวแดง ที่ทำให้คณะเดินทางได้เป็นส่วนหนึ่งของสืบสานภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชนให้คงไว้ และเพื่อปลูกจิตสำนึกการเป็นผู้ให้ ด้วยกิจกรรม CSR นำผ้าที่ได้จากการแข่งขันไปมอบเป็นของที่ระลึกให้บ้านพักคนชราอุดรธานี 

tiedye

แล้วไปสักการะศาลเจ้าปู่ย่า บริเวณศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวอุดรฯ เชื้อสายจีนเคารพนับถือมายาวนาน ปิดท้ายวันแรกด้วย Gala Dinner สัมผัส Chefs Table สุด Exclusive ณ ร้านซาหมวย แอนด์ ซันส์ ก่อนจะเข้าพักที่โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี

galadinner

สำหรับกิจกรรมวันที่ 2 ทานอาหารเช้าสไตล์ท้องถิ่นแบบ Privacy ก่อนมุ่งหน้าไปจังหวัดหนองคาย เริ่มต้นด้วยการล่องเรือในแม่น้ำโขงเพื่อไปกราบไหว้ และขอพร พระธาตุหล้าหนอง หรือพระธาตุกลางน้ำ เจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุโบราณมานานหลายร้อยปี โดยมีจ้ำ (ผู้ประกอบพิธีกรรม) นำสวดขอพร

mekongriver

จากนั้นเดินทางไปยังตลาดท่าเสด็จ ตลาดชื่อดังริมแม่น้ำโขงเพื่อให้คณะเดินทางได้เลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึก พร้อมด้วยการรับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านกาเฟเวียดนาม เพื่อเปิดประสบการณ์การลิ้มรสอาหารเวียดนามแท้ ๆ พร้อมเสพบรรยากาศริมแม่น้ำโขงสุดฟิน ก่อนจะกลับมาที่อุดรธานีด้วย Afternoon Tea ที่ร้านคุณทอง Coffee ชมบรรยากาศริมหนองประจักษ์ไปพร้อมกับการทำ ต้มยำเท้า ต้นตำรับการรักษาเท้าให้สุขภาพดีด้วยสูตรสมุนไพรโบราณจากชุมชนบ้านจิต อ.กู่แก้ว ปิดท้ายทริปด้วยการรับของที่ระลึก “ลูกปัดดินดาอารยธรรมบ้านเชียง” จากนวัตกรรมโคลน-คราม-คำ อารยธรรมบ้านเชียง ที่ผ่านพิธีปลุกเสกโดยเกจิอาจารย์ดังอุดรธานี 

khuntongcoffee1

khuntongcoffee2


เส้นทางเชิงวัฒนธรรมที่ทำให้ได้เรียนรู้วิถีชุมชนและทำกิจกรรมสนุก ๆ สร้างสรรค์โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญวรัตม์ ทราเวล กับราคาพิเศษเพียงท่านละ 14,900 บาท สำหรับจำนวนสมาชิกหรือพนักงาน 30 ท่านขึ้นไป ราคาแพ็กเกจนี้คุ้มค่ากับกิจกรรมที่อัดแน่นแบบนี้ และที่สำคัญเน้นย้ำความสนุกและความปลอดภัยในวิถี New Normal เป็นมาตรการสำคัญ ยกระดับมาตรการด้านการเดินทางควบคู่กับด้านสาธารณสุข ใส่ใจเรื่องความสะอาด ถูกสุขอนามัย คำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ในการลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค COVID-19 

สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมหรือที่พักได้ตามความต้องการขององค์กร

975885