แท็ก "thailand"

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

ฟอลโลว์มีนาว ทราเวล จำกัด

ชลบุรี

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

โรงแรมเซ็นทาราอุดร

อุดรธานี

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
มาตรฐานดาวของโรงแรม
4 ดาว
จำนวนห้องพัก
259 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
32 - 72 ตร.ม.
ระยะทาง
ห่างจากสนามบินนานาชาติอุดรธานี 15 นาที

โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่

เชียงใหม่

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนห้องประชุม
3 ห้อง
ความจุ (คน)
16 - 100 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
64 - 192 ตร.ม.
 
 

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่

เชียงใหม่

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
บริการสำหรับผู้จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
3 ห้อง
ความจุ (คน)
10 - 80 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
28 - 196 ตร.ม.
 
 

สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย

นนทบุรี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)