แท็ก "hotel"

นิว เสม็ดงาม รีสอร์ท

จันทบุรี

สถานที่จัดงาน
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
จำนวนห้องประชุม
1 ห้อง
ความจุ (คน)
80 - 100 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
100 ตร.ม.
 
 

โรงแรม ยูรานา บูติค

เชียงใหม่

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
64 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
26 - 46 ตร.ม.
 
 

โรงแรมพ่อเลี้ยงหมื่น เทอร์ราคอตต้า อาร์ต

เชียงใหม่

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
4 ดาว
จำนวนห้องพัก
33 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
38 - 45 ตร.ม.
 
 

กรีนโฮเทล

ขอนแก่น

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
อาหารและเครื่องดื่ม
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
78 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
28 - 35 ตร.ม.
 
 

กลางเมืองวิลล่า

อุทัยธานี

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
29 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
30 - 36 ตร.ม.
 
 

กอดเหนือ บูติค เฮาส์

เชียงใหม่

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
13 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
34 - 43 ตร.ม.
 
 

แกรนด์ เมอร์เคียว ภูเก็ต ป่าตอง

ภูเก็ต

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
มาตรฐานดาวของโรงแรม
5 ดาว
จำนวนห้องพัก
314 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
32 - 200 ตร.ม.
 
 

คชสีห์ธานีเชียงใหม่

เชียงใหม่

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
4 ดาว
จำนวนห้องพัก
39 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
32 - 159 ตร.ม.
 
 

คชา รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง

ตราด

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนห้องประชุม
4 ห้อง
ความจุ (คน)
20 - 300 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
40 - 250 ตร.ม.
 
 

คำเจริญ โฮเทล

อุดรธานี

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
55 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
30 ตร.ม.
 
 

ค่ำนี้ที่อุทัย

อุทัยธานี

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
12 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
14 ตร.ม.
 
 

โคราชโฮเต็ล

นครราชสีมา

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
จำนวนห้องประชุม
1 ห้อง
ความจุ (คน)
50 - 100 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
229 ตร.ม.