แท็ก "Thailand"

มีเลีย เชียงใหม่

เชียงใหม่

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
อาหารและเครื่องดื่ม
มาตรฐานดาวของโรงแรม
5 ดาว
จำนวนห้องพัก
254 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
30 - 113 ตร.ม.
 
 

เรือสำราญเจ้าพระยาครุยส์

กรุงเทพมหานคร

โลจิสติกส์
อาหารและเครื่องดื่ม

ไอ ที ซี บางกอก จำกัด

นนทบุรี

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ออแกไนเซอร์

ฮีป แบรนด์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

บริการสำหรับผู้จัดงาน

บริษัท พอลล่าแอนด์ โค ดีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ออแกไนเซอร์

บริษัท โรซีโอ้ ทราเวล จำกัด

ภูเก็ต

ออแกไนเซอร์

เชียงใหม่ฮอลล์

เชียงใหม่

สถานที่จัดงาน
บริการสำหรับผู้จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
1 ห้อง
ความจุ (คน)
50 - 150 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
250 ตร.ม.
 
 

ฮอไรซั่นวิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท

เชียงใหม่

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนห้องประชุม
16 ห้อง
ความจุ (คน)
20 - 800 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
46 - 782 ตร.ม.
 
 

บริษัท โปรทีมบิวดิ้ง เอเชีย จำกัด

เชียงใหม่

ออแกไนเซอร์

กรีน ทราฟเวล ฮับ

ภูเก็ต

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

ศูนย์อุตสาหกรรมทำร่ม

เชียงใหม่

บริการสำหรับผู้จัดงาน
ร้านค้า / สินค้า

บริษัท ด็อกเตอร์ ออน ทัวร์ เทรเวิล แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

ออแกไนเซอร์
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว