บ้านหนองบัวน้อย

หมู่บ้าน ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีการทอผ้ามาตั่งแต่สมัยโบราณ มีลายเอกลักษณ์๑๒ลายตาม ประเพณีโบราณฮีต๑๒ ครอง๑๔

  • 151 ม.8 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

เอส แอนด์ เอ็น เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น

พะเยา

ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

บริษัท จีเนียส คอฟเวอร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร

ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน
โชว์ / การแสดง

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

อีลิท อีเว้นท์ ไทยแลนด์

สุราษฎร์ธานี

ออแกไนเซอร์
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
บริการสำหรับผู้จัดงาน

บริษัท พิค ภูเก็ต จำกัด

ภูเก็ต

ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน

ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน
ธุรกิจบริการอื่น ๆ

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

บริษัท ดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด

ขอนแก่น

ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน
ธุรกิจบริการอื่น ๆ

ไทยดรีมทัวร์

ขอนแก่น

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
บริการสำหรับผู้จัดงาน

เอ็น วาย ซี ทรานสเลชั่น จำกัด

ขอนแก่น

บริการสำหรับผู้จัดงาน
ธุรกิจบริการอื่น ๆ

ร้านถ่ายรูป รื่นรมย์ สตูดิโอ

ขอนแก่น

บริการสำหรับผู้จัดงาน
ธุรกิจบริการอื่น ๆ

บ้านดอกไม้ไทยเลดี้

ขอนแก่น

ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรชานนท์

ขอนแก่น

บริการสำหรับผู้จัดงาน
ธุรกิจบริการอื่น ๆ