+ See More

โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี

โรงแรมเวสเทิร์นแกรนดฺ์ ราชบุรี ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ความสมบูรณ์แบบของศูนย์การประชุมโรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ซึ่งท่านจะสัมผัสได้ถึงความเพียบพร้อมทั้งบริการและอุปกรณ์การประชุมที่ทันสมัยและครบครัน ด้วยห้องประชุมจัดงานหลากหลายขนาด

  • 105/1 ถนนเพชรเกษมสายเก่า ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
  • 50 - 600 คน
  • 108 - 455 ตารางเมตร

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ณ เวลา ราชบุรี

ราชบุรี

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนห้องประชุม
7 ห้อง
ความจุ (คน)
30 - 1,250 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
142 - 1,046 ตร.ม.
 
 

โรงแรมราชาบุระ ราชบุรี

ราชบุรี

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนห้องประชุม
3 ห้อง
ความจุ (คน)
70 - 300 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
156 - 312 ตร.ม.
 
 

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

ณ เวลา ราชบุรี

ราชบุรี

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนห้องประชุม
7 ห้อง
ความจุ (คน)
30 - 1,250 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
142 - 1,046 ตร.ม.
 
 

โรงแรมราชาบุระ ราชบุรี

ราชบุรี

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนห้องประชุม
3 ห้อง
ความจุ (คน)
70 - 300 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
156 - 312 ตร.ม.
 
 

สวนผึ้งคันทรีโฮมรีสอร์ท

ราชบุรี

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนห้องประชุม
1 ห้อง
ความจุ (คน)
120 - 200 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
200 ตร.ม.
ระยะทาง
ริมถนนราดยางทางหลวงชนบท 4018

ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท

ราชบุรี

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
มาตรฐานดาวของโรงแรม
4 ดาว
จำนวนห้องพัก
65 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
28 - 90 ตร.ม.