+ See More

ไมซ์โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

บริการจัดประชุม ,จัดนิทรรศการ, แสดงสินค้า, อีเว้นท์, ออร์แกไนเซอร์, ให้เช่าอุปกรณ์จัดงาน

โทร. 091-867-1569

  • 625/17 หมู่บ้าน พิมานชล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

ขอนแก่น

ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

โฟกัส อารีน่า จำกัด

ขอนแก่น

สถานที่จัดงาน
ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
3 ห้อง
ความจุ (คน)
20 - 118 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
60 - 190 ตร.ม.
 
 

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

ขอนแก่น

ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

โฟกัส อารีน่า จำกัด

ขอนแก่น

สถานที่จัดงาน
ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
3 ห้อง
ความจุ (คน)
20 - 118 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
60 - 190 ตร.ม.