ดิ เอกซ์แพนชัน 2

ดิ เอกซ์แพนชัน

  • 1 ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

โรงแรม โฆษะ

ขอนแก่น

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
มาตรฐานดาวของโรงแรม
4 ดาว
จำนวนห้องพัก
197 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
24 - 391 ตร.ม.
 
 

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (ไคซ์)

ขอนแก่น

สถานที่จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
16 ห้อง
ความจุ (คน)
40 - 11,000 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
110 - 7,510 ตร.ม.
 
 

โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก

พิษณุโลก

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนห้องประชุม
12 ห้อง
ความจุ (คน)
15 - 2,000 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
50 - 1,540 ตร.ม.
 
 

โรงแรม เอ็มทูโฮเทล วอเตอร์ไซด์

พะเยา

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
อาหารและเครื่องดื่ม
มาตรฐานดาวของโรงแรม
4 ดาว
จำนวนห้องพัก
40 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
21 - 49 ตร.ม.
 
 

โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น

ระยอง

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
มาตรฐานดาวของโรงแรม
4 ดาว
จำนวนห้องพัก
336 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
40 - 124 ตร.ม.
 
 

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

สุราษฎร์ธานี

สถานที่จัดงาน
อาหารและเครื่องดื่ม
วิทยากร
จำนวนห้องประชุม
2 ห้อง
ความจุ (คน)
50 - 250 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
300 - 600 ตร.ม.
ระยะทาง
3 กิโลเมตร จากสนามบินเกาะสมุย

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

เชียงใหม่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
สถานที่จัดงาน

โรงแรมล้านนาออเรียนทัล

เชียงใหม่

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
มาตรฐานดาวของโรงแรม
4 ดาว
จำนวนห้องพัก
36 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
22 - 45 ตร.ม.
 
 

โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

เชียงใหม่

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนห้องประชุม
11 ห้อง
ความจุ (คน)
9 - 360 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
25 - 372 ตร.ม.
ระยะทาง
ย่านตลาดไนท์บาซาร์

ร้านอาหาร เดอะ วอร่า บิสโทร

เชียงใหม่

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
บริการสำหรับผู้จัดงาน

ไอคอน พาร์ค โฮเทล

เชียงใหม่

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
มาตรฐานดาวของโรงแรม
4 ดาว
จำนวนห้องพัก
60 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
25 - 60 ตร.ม.
 
 

โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

เชียงใหม่

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนห้องประชุม
4 ห้อง
ความจุ (คน)
3 - 800 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
65 - 624 ตร.ม.
ระยะทาง
10 นาทีจากสนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่, 5 นาทีจากจริงใจมาร์เก็ต, 10 นาทีจากศูนย์ประชุมนานาชาติจังหวัดเชียง, 10 นาทีจากถนนคนเดินท่าแพ, 10 นาทีจากถนนนิมมานเหมินทร์ใหม่