ย้อนกลับ

Thai MICE Co-Connect จัดงานไมซ์ ได้ส่วนลด 10,000 บาท

18 พ.ค. 2565

ข้อมูลและวัตถุประสงค์โครงการ

Thai MICE Connect แพลตฟอร์มที่รวบรวมฐานข้อมูลสินค้าและบริการในทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์อย่างครบครัน เช่น ที่พัก สถานที่จัดงาน บริษัทท่องเที่ยว/นำเที่ยว ออแกไนเซอร์ เพื่อเชื่อมโยง กลุ่มองค์กร บริษัท และสมาคมต่างๆ ที่มีความต้องการในการจัดงานไมซ์ให้สามารถสืบค้นข้อมูลและติดต่อธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มได้

สิทธิพิเศษของโครงการ

สิทธิ์ส่วนลดพิเศษ สิทธิ์ละ 10,000 บาท จำนวน 10 สิทธิ์ต่อหนึ่งสมาคม รวมมูลค่า 100,000 บาท โดยสมาชิกของสมาคมที่สามารถรับสิทธิ์ ประกอบไปด้วย 

 • สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 
 • หอการค้าไทย
 • หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT) 

โดยส่วนลดสามารถใช้ได้กับการจัดกิจกรรมองค์กร (หรือกิจกรรมไมซ์) 7 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมการประชุม สัมมนา การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การอบรม กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ และกิจกรรมร่วมกับชุมชนหลักเกณฑ์ในการขอรับสิทธิ์และการสนับสนุน

 • ต้องเป็นการจัดภายในรูปแบบของกิจกรรมไมซ์ 7 แบบ ประกอบไปด้วย กิจกรรมการประชุม สัมมนา การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การอบรม กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ และกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมขั้นต่ำ 30 คน 
 • การจัดกิจกรรมใช้เวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมงขึ้นไป (ไม่รวมชั่วโมงพักเที่ยง)
 • ผู้ประกอบการที่ติดต่อเพื่อจัดกิจกรรม จะต้องอยู่ในแพลตฟอร์ม Thai MICE Connect เท่านั้น 
 • 1 องค์กร ต่อ 1 สิทธิ เท่านั้น
 • แคมเปญส่วนลดนี้ ใช้สำหรับการจัดกิจกรรม ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เท่านั้น
 • หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว ส่งเอกสารเพื่อรับเงินสนับสนุนภายใน 30 วันหลังจากจัดกิจกรรม  โดยต้องไม่เกินวันที่ 15 กันยายน 2565

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุน

 • บริษัทจำกัด 
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
 • สมาคม มูลนิธิ 

***ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมที่ร่วมแคมเปญ และเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์ม Thai MICE Connect เท่านั้น***

 

วิธีการเข้าร่วมโครงการ

กรอกรายละเอียดและอัพโหลดเอกสารผ่านลิงก์ตามสมาคมที่ท่านเป็นสมาชิก ดังนี้ 

 • สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) : https://bit.ly/3MLDsiI
 • หอการค้าไทย : https://bit.ly/3G9WxIZ
 • หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT) : https://bit.ly/39T3H8w

  ***สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน ส่วนลดมีจำนวนจำกัด***เอกสารสำหรับแจ้งประสงค์ขอรับการสนับสนุนที่ต้องแนบมาในฟอร์ม

 • ใบเสนอราคาจากระบบ Thai MICE Connect ที่ติดต่อผู้ประกอบการ หรือเลขที่ใบเสนอราคา ที่แจ้งความประสงค์ขอจัดกิจกรรมไมซ์
 • หนังสือรับรองนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 6 เดือน) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการที่ถูกต้องตามกฏหมาย และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ. 20
 • หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกของสมาคมที่ร่วมแคมเปญกับ Thai MICE Connect หรือ ใบเสร็จที่จ่ายค่าสมัครสมาชิกกับสมาคม


เอกสารสำหรับเบิกเงินขอรับการสนับสนุน หลังจากได้รับการยืนยันสิทธิ์ และจัดกิจกรรมแล้ว

 • เลขที่ใบเสนอราคาที่สถานประกอบการออกให้จากระบบ Thai MICE Connect
 • ใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินที่ออกจากสถานประกอบการหรือธุรกิจที่ใช้บริการใน Thai MICE Connect (สแกนหรือสำเนา)
 • ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม 4 ภาพ พร้อม Logo ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) หรือ TCEB [Download Logo ได้ที่ : https://bit.ly/3RbPiW2]
 • ใบแจ้งหนี้ 1 ชุดสำหรับการขอรับเงินสนับสนุน (ฉบับจริง) โดยระบุจำนวนเงิน 10,000 บาท และรายละเอียดในใบแจ้งหนี้ว่า “เงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม Thai MICE Co-Connect” โดยจะต้องออกเอกสารถึงที่อยู่ ดังนี้ :
  บริษัท ซัฟฟิกซ์ จำกัด
  เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 15 ห้องเลขที่ 15-130 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105553105446
* ส่งเอกสารเบิกเงินภายใน 30 วันหลังจากจัดกิจกรรม ที่ [email protected] 

**บริษัทฯ สมาชิกในสมาคมที่สมัครเป็นสมาชิกใหม่ และเข้าร่วมแคมเปญกิจกรรม จะได้รับการประชาสัมพันธ์การเป็นสมาชิกแพลตฟอร์ม  ผ่าน Facebook Page ของ Thai MICE Connectระยะเวลาร่วมโครงการ 

1 มิถุนายน ถึง 15 สิงหาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
เบอร์โทรศัพท์ : 02-430-6722
LINE : @thaimiceconnect
Facebook : https://www.facebook.com/ThaiMICEConnect