CSR ปลูกป่าโครงการพระราชดำริ สิริเจริญวรรษ TCELS วันสืบ นาคะเสถียร 1 กย 2565


M.O.TOURANDSERVICE CO.LTD www.tourandservice.com ขอขอบพระคุณ ทางศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชีววิทยาศาสตร์ ที่ให้เราได้จัดงาน กิจกรรม csr ปลูกป่าตามโครงการพระราชดำริ ป่าสิริเจริญวรรษ ซึ่งเป็นป่าเดียวในโลก ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พ่อของแผ่นดินได้มอบเป็นของขวัญแด่ สมเด็จพระพันปี ในงานนี้มีพิธีเปิดและร่วมกันปลูกป่าทำกิจกรรมโป่งเที่ยมให้สัตว์ป่า
คิดถึง tourandorganized คิดถึงความสุข นึกถึงเรา M.O.TOURANDSERVICE
โทร 0851635888 0922068888