ครั้งแรก !!! กับการจัดประชุมพร้อมตรวจ ATK จ่ายเพิ่มเพียง 380 บาท/ท่าน
(ชุดตรวจ ATK - บุคลากรทางการแพทย์ - เอกสารยืนยันผลตรวจ)

จัดงานสะดวก ปลอดภัย ที่ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ เท่านั้น !!!

โทร : 091-7749230
Email : [email protected]
Google Map KICE : https://goo.gl/maps/amX4HawP239AJ4Xp7