แท็ก "convention"

บ.ลองสเตย์ จก

ปทุมธานี

สถานที่จัดงาน
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
บริการสำหรับผู้จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
8 ห้อง
ความจุ (คน)
5 - 1,200 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
96 - 1,000 ตร.ม.
 
 

บริษัท กำลังดี มีไมซ์ กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร

ออแกไนเซอร์
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
บริการสำหรับผู้จัดงาน
ธุรกิจบริการอื่น ๆ
โชว์ / การแสดง
โลจิสติกส์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานคร

สถานที่จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
14 ห้อง
ความจุ (คน)
4 - 250 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
25 - 210 ตร.ม.
ระยะทาง
350 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเพชรบุรี ทางออกที่ 1

โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา

กรุงเทพมหานคร

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนห้องประชุม
22 ห้อง
ความจุ (คน)
6 - 1,040 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
14 - 824 ตร.ม.