แท็ก "Hall"

ทะเล โฮเต็ล แอนด์ วิลล่า ชะอำ

เพชรบุรี

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
60 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
20 ตร.ม.
 
 

เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

สถานที่จัดงาน
อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนห้องประชุม
2 ห้อง
ความจุ (คน)
60 - 150 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
203 - 602 ตร.ม.
 
 

เชียงใหม่ฮอลล์

เชียงใหม่

สถานที่จัดงาน
บริการสำหรับผู้จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
1 ห้อง
ความจุ (คน)
50 - 150 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
250 ตร.ม.
 
 

โรงละครมายากลทักซิโด้

ชลบุรี

โชว์ / การแสดง

เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต

เชียงใหม่

สถานที่จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
1 ห้อง
ความจุ (คน)
1,500 - 2,200 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
2,500 ตร.ม.
 
 

ฮัลโหล นิมมาน

เชียงใหม่

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
40 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
22 - 26 ตร.ม.