แท็ก "Banquet"

นิว เสม็ดงาม รีสอร์ท

จันทบุรี

สถานที่จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
1 ห้อง
ความจุ (คน)
0 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
100 ตร.ม.
 
 

ภัตตาคารเล่งหงษ์ นครสวรรค์

นครสวรรค์

อาหารและเครื่องดื่ม

โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่

เชียงใหม่

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
บริการสำหรับผู้จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
13 ห้อง
ความจุ (คน)
24 - 1,800 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
52 - 1,515 ตร.ม.
 
 

วินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชัน

กรุงเทพมหานคร

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
จำนวนห้องประชุม
10 ห้อง
ความจุ (คน)
50 - 1,000 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
0 - 484 ตร.ม.