แท็ก "แหล่งท่องเที่ยว"

เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา

ชลบุรี

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
มาตรฐานดาวของโรงแรม
5 ดาว
จำนวนห้องพัก
80 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
52 - 855 ตร.ม.
 
 

บริษัท ณัฐนารา โซเชียล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (SE)

กรุงเทพมหานคร

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ออแกไนเซอร์

บ้านปูรีสอร์ท ตราด

ตราด

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
บริการสำหรับผู้จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
3 ห้อง
ความจุ (คน)
50 - 600 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
158 - 400 ตร.ม.
 
 

ศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์การทอผ้าไหมลำพูน

ลำพูน

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
วิทยากร

อรุณฟาร์มวิลเลจ

ชลบุรี

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
สถานที่จัดงาน