ร้านอาหารวาโย สิชล

  • 132/16 Sichon ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120
  • 20 - 1,000 คน
  • 50 - 5,000 ตารางเมตร
  • 200 เมตร จากโรงพยาบาลสิชล

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน