แท็ก "Outing"

เปิดเส้นทางไมซ์สร้างสรรค์ ภาคใต้

ด้วยเสน่ห์ของเส้นทางไมซ์สร้างสรรค์ใน ‘ภาคใต้’ ซึ่งเชื่อว่าไม่ว่าองค์กรใดได้ไปสัมผัส...

12 ต.ค. 2564

เปิดเส้นทางไมซ์สร้างสรรค์ ภาคอีสาน

ม่วน แซ่บไปกับเส้นทางไมซ์สร้างสรรค์ ‘ภาคอีสาน’ ไม่ว่าจะดูงาน ประชุม หรือสัมมนา...

12 ต.ค. 2564

เปิดเส้นทางไมซ์สร้างสรรค์ ภาคกลาง-ตะวันออก

เส้นทางไมซ์สร้างสรรค์ ภาคกลาง-ตะวันออก จะไป Outing หรือทำกิจกรรม CSR ใกล้กรุงเทพฯ...

12 ต.ค. 2564

อุดรธานี-หนองคาย : Meeting ซิ่ง แซ่บ ม่วน

สมัครสมาชิกก่อนขอใบเสนอราคาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย >> ...

7 ต.ค. 2564

ภูเก็ต : สัมมนาโอลด์ทาวน์ ชมวิถีชาวเพอรานากัน

สมัครสมาชิกก่อนขอใบเสนอราคาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย >> ...

7 ต.ค. 2564

สงขลา-ปัตตานี : เสน่ห์สามวิถี สัมมนาหลากวัฒนธรรม

สมัครสมาชิกก่อนขอใบเสนอราคาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  >> ...

7 ต.ค. 2564

พะงัน : Team Building เกาะสวรรค์ เติมพลังจากพระจันทร์

สมัครสมาชิกก่อนขอใบเสนอราคาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย >> ...

7 ต.ค. 2564

เขาใหญ่ : ประชุมกลางป่า สัมมนาสัมผัสโอโซน

สมัครสมาชิกก่อนขอใบเสนอราคาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย >> ...

7 ต.ค. 2564

ขอนแก่น : Field Trip ต้องมนต์เสน่ห์เส้นทางไหม

สมัครสมาชิกก่อนขอใบเสนอราคาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย >> ...

7 ต.ค. 2564

พิษณุโลก : Slow Life อิ่มใจ เมืองสองแคว

สมัครสมาชิกก่อนขอใบเสนอราคาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย...

7 ต.ค. 2564

เชียงใหม่ : CSR สามัคคี หลากวิถีล้านนา

สมัครสมาชิกก่อนขอใบเสนอราคาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย...

7 ต.ค. 2564

เปิดไฮไลต์ 10 เส้นทางไมซ์สร้างสรรค์ รองรับมาตรฐานความปลอดภัยแบบ New Normal

จากการคัดสรรเส้นทางไมซ์สร้างสรรค์ทั่วประเทศ สู่ 10 เส้นทางไมซ์ที่ชนะเลิศ...

1 ต.ค. 2564