แท็ก "Outing"

Thai MICE Co-Connect จัดงานไมซ์ ได้ส่วนลด 10,000 บาท

ข้อมูลและวัตถุประสงค์โครงการ Thai MICE Connect...

18 พ.ค. 2565

เปิดเส้นทางไมซ์สร้างสรรค์ ภาคใต้

ด้วยเสน่ห์ของเส้นทางไมซ์สร้างสรรค์ใน ‘ภาคใต้’ ซึ่งเชื่อว่าไม่ว่าองค์กรใดได้ไปสัมผัส...

12 ต.ค. 2564

เปิดเส้นทางไมซ์สร้างสรรค์ ภาคอีสาน

ม่วน แซ่บไปกับเส้นทางไมซ์สร้างสรรค์ ‘ภาคอีสาน’ ไม่ว่าจะดูงาน ประชุม หรือสัมมนา...

12 ต.ค. 2564

เปิดเส้นทางไมซ์สร้างสรรค์ ภาคกลาง-ตะวันออก

เส้นทางไมซ์สร้างสรรค์ ภาคกลาง-ตะวันออก จะไป Outing หรือทำกิจกรรม CSR ใกล้กรุงเทพฯ...

12 ต.ค. 2564

อุดรธานี-หนองคาย : Meeting ซิ่ง แซ่บ ม่วน

สมัครสมาชิกก่อนขอใบเสนอราคาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย >> ...

7 ต.ค. 2564

ภูเก็ต : สัมมนาโอลด์ทาวน์ ชมวิถีชาวเพอรานากัน

สมัครสมาชิกก่อนขอใบเสนอราคาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย >> ...

7 ต.ค. 2564

สงขลา-ปัตตานี : เสน่ห์สามวิถี สัมมนาหลากวัฒนธรรม

สมัครสมาชิกก่อนขอใบเสนอราคาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  >> ...

7 ต.ค. 2564

พะงัน : Team Building เกาะสวรรค์ เติมพลังจากพระจันทร์

สมัครสมาชิกก่อนขอใบเสนอราคาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย >> ...

7 ต.ค. 2564

เขาใหญ่ : ประชุมกลางป่า สัมมนาสัมผัสโอโซน

สมัครสมาชิกก่อนขอใบเสนอราคาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย >> ...

7 ต.ค. 2564

ขอนแก่น : Field Trip ต้องมนต์เสน่ห์เส้นทางไหม

สมัครสมาชิกก่อนขอใบเสนอราคาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย >> ...

7 ต.ค. 2564

พิษณุโลก : Slow Life อิ่มใจ เมืองสองแคว

สมัครสมาชิกก่อนขอใบเสนอราคาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย...

7 ต.ค. 2564

เชียงใหม่ : CSR สามัคคี หลากวิถีล้านนา

สมัครสมาชิกก่อนขอใบเสนอราคาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย...

7 ต.ค. 2564