ย้อนกลับ

บางน้ำผึ้ง-บางกอบัว : CSR เกาะสีเขียวแบบโลว์คาร์บอน

5 ต.ค. 2564

สมัครสมาชิกก่อนขอใบเสนอราคาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย >> bit.ly/3As8dlS
คลิกขอใบเสนอราคาได้ที่นี่ >>
 
bit.ly/2WNJ6fC

บางครั้ง…สิ่งที่เห็นใกล้แค่เอื้อมแต่เรามักละเลยที่จะไขว่คว้า ทั้งยังชอบทำเรื่องง่าย ๆ ให้เป็นเรื่องยาก  ดังเช่นการเข้าหาธรรมชาติที่หลายคนมักมีข้ออ้างที่ใช้เป็นเหตุผลว่า “ไม่มีเวลา”  
131871
โครงการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองรูปแบบใหม่ในเส้นทางไปเช้าเย็นกลับ (One Day Trip) ใกล้กรุงเทพฯ  ณ ชุมชนบางน้ำผึ้งและชุมชนบางกอบัว จ. สมุทรปราการ จึงเป็น 1 ใน 10 เส้นทางไมซ์สร้างสรรค์ ที่หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ สามารถพาพนักงานเข้าร่วมได้อย่างสะดวก ภายใต้แนวคิด CSR สุดมัน เที่ยวชุมชนสุดโก้แบบซีโร่คาร์บอน ความน่าสนใจของทริปนี้คือการได้พาบุคลากรออกมาเรียนรู้สิ่งใหม่นอกสถานที่ ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดคาร์บอน ซึ่งถือเป็นโอกาสดีในการสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร ปลุกจิตสำนึกของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และยังได้ทำกิจกรรม CSR ดี ๆ เพื่อสังคมท่ามกลางบรรยากาศที่สมบูรณ์ของธรรมชาติ
“บางน้ำผึ้ง-บางกอบัว” ถือเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่ยังคงมีระบบนิเวศน์อุดมสมบูรณ์ แต่ขณะเดียวกันพื้นที่นี้ถือเป็นทางผ่านของน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่จะออกไปสู่ปากอ่าว ซึ่งมีขยะแม่น้ำจำนวนมากที่ไหลตามน้ำมาจากภาคเหนือของประเทศไทยยาวลงมาจนถึงกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ วนเวียนอยู่บริเวณนี้ ก่อให้เกิดปัญหาขยะสะสมและยากต่อการกำจัด 
ทริปกิจกรรมในรูปแบบ CSR Rally นี้จะแบ่งสมาชิกออกเป็นทีมเพื่อร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ สร้างความสามัคคี เริ่มต้นด้วยกิจกรรมช่วงเช้าคือ “ผึ้งน้อยแยกรัง” Ice Breaking แบ่งทีมเก็บ RC โดยผึ้งน้อยแต่ละทีมจะคว้าจักรยานตะลุยเก็บ RC 
738307
ฐานที่ 1
: แข่งขันทำ "สบู่น้ำผึ้งชันโรง"
ฐานที่ 2 : "บางน้ำผึ้ง Master Chef"  สร้างสรรค์เมนูอาหารจากวัตถุดิบอินทรีย์ในท้องถิ่น 
จากนั้นช่วงกลางวันเป็นกิจกรรม "บางน้ำผึ้ง Cuisine" เติมพลังด้วยอาหารพื้นบ้าน วัตถุดิบปลอดสารเมนูอร่อยเพื่อสุขภาพ  
ก่อนที่ช่วงบ่ายจะลุยต่อกับกิจกรรม "CSR @บางน้ำผึ้ง-บางกอบัว" ซึ่งจะมีอีก 3 ฐานกิจกรรม ได้แก่ 
re_210408_208
ฐานที่ 3 : "บางกอบัวพึ่งเรือ" ชวนคณะลงเรือทำกิจกรรมสุดมันแข่งขันพายเรือเก็บขยะในคลองแพ ก่อนที่จะมาคัดแยกประเภทขยะเพื่อให้ชาวบ้านนำไปเพื่อนาไปคัดแยกและกำจัดอย่างถูกวิธี  
s__27385869
ฐานที่ 4 : “บางกอบัวมัดใจ” ปลุกความคิดสร้างสรรค์ ให้แต่ละทีมร่วมกันออกแบบผ้ามัดย้อม มัดใจ ซึ่งแต่ะลายจะมีผืนเดียวในโลก (Masterpiece)
ฐานที่ 5 : “บางกอบัว เฮอร์เบิล ฟุต สปา” ได้เวลาให้ทีมผึ้งน้อยผ่อนคลายด้วยสปาเท้าสมุนไพร ก่อนอำลาชุมชนด้วยความประทับใจ

กิจกรรมแรลลี่เพื่อสร้างความสามัคคีพร้อมอนุรักษ์ธรรมชาติดังกล่าว ปราศจากการปล่อยคาร์บอน (มีเล็กน้อยในช่วงทำอาหาร) สร้างสรรค์โดย บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด ในราคา 2,900 บาทต่อคน (จำนวน 30 คน) โดยจุดเด่นของบริษัทคือ ต้องการจะยกระดับชื่อเสียงของประเทศไทยรวมถึงชุมชนท้องถิ่นให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนชั้นนำ ผ่านการร่วมสร้างสรรค์อย่างมีความรับผิดชอบ เชื่อมโยงและมีส่วนร่วมกับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อปรับปรุงชุมชนท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนจากภายในอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นรายเดียวในประเทศไทยที่สามารถคำนวณปริมาณคาร์บอนจากการจัดกิจกรรมได้แท้จริง ที่ใช้หลักการและมาตรฐานการคำนวณขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) 

สามารถขอสิทธิ์รับเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมมูลค่า 15,000 หรือ 30,000 บาท จาก "โครงการประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า 2564" ได้ที่  
bit.ly/3a9CNGc  ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 

สมัครสมาชิกก่อนขอใบเสนอราคาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  >> bit.ly/3As8dlS
คลิกขอใบเสนอราคาได้ที่นี่ >> bit.ly/2WNJ6fC
**สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมหรือที่พักได้ตามความต้องการขององค์กร**
914564