สัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในองค์กร แบบ virtualevent และ hybrid event


บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด www.tourandservice.com ขอขอบพระคุณทางศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ที่ได้ให้เราจัดงานเปิดประเทศหลังโควิด ด้วยการสัมนาในองค์กร แบบ virtual event และ hybrid conference ในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 70 ท่าน