จองห้องประชุม จัดสัมมนา สุด Exclusive ที่ Buri Sriphu Hotel & Convention Centre


จองห้องประชุม จัดสัมมนา สุด Exclusive เริ่มต้นเพียง 310.- บาท/ท่าน

เลือกอาหารได้ทั้งแบบ Buffet และ Set Table 

ห้องประชุมที่มีความจุตั้งแต่ 100 ถึง 1,500 คน

วางรูปแบบการจัดประชุมได้หลากหลาย

อุปกรณ์มาตรฐานสำหรับการประชุม


สอบถามเพิ่มเติม(ฝ่ายขาย) 

คุณแยม 088-788-6040

คุณอ้อน 080-544-3737

คุณข้าวฟ่าง 080-923-3533

คุณลิต้า 083-183-3404

คุณอัง 094-558-0660


สำรองห้องพักองค์กร บริษัททัวร์ หรือ เป็นหมู่คณะ 

คุณแพรรี่ 090-221-5356

Front : 074-247-111 และ 090-073-8870

LINE : https://page.line.me/?accountId=

Email: [email protected]

www.burisriphuhotel.com