สกลนคร-นครพนม-มุกดาหาร


3 วัน 2 คืน
สกลนคร-นครพนม-มุกดาหาร
ไหว้พระธาตุพนม
พระธาตุเรณู
พระธาตุเชิงตุม