แม่ฮ่องสอน


3 วัน 2 คืน
ปาย ปางอุ๋ง ม่อนแจ่ม
ดินแดนนาม เมืองสามหมอก
ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว
กระเหรี่ยงคอยาว
ซูตองเป้
ปางอุ๋ง
พระธาตุดอยกองมู
บ้านดิน
ภูโคลน
ปาย
Coffee in Love
วัดน้ำฮู
สะพานประวิติศาสตร์ปาย
ห้วยน้ำดัง
ม่อนแจ่ม