รีไซเคิลขวด PET หนึ่งในหนทางช่วยลดวิกฤตขยะ


คุณทราบหรือไม่ครับว่า

1. ขวดพลาสติก PET สามารถนำไปรีไซเคิลได้สูงสุดถึง 10 ครั้ง ช่วยลดปัญหาขยะจากพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastic)
2. การรีไซเคิลขวดพลาสติก 1 ตัน ช่วยประหยัดน้ำมันดิบได้มากถึง 3.8 บาร์เรล (ประมาณ 604 ลิตร)
3. การรีไซเคิลขวดพลาสติก 1 ตัน ช่วยประหยัดพื้นที่ในการฝังกลบลบขยะได้มากถึง 5.7 ลูกบาศก์เมตร
4. การรีไซเคิลขวดพลาสติก ช่วยลดปริมาณมลพิษในอากาศจากการเผาขยะ ลดมลพิษในดินจากสารเคมีที่ซึมในหลุมฝังกลบ รวมถึงลดโอกาสที่ไมโครพลาสติกปนเปื้อนไปในแหล่งน้ำ

ที่ โรงแรม บุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซนเตอร์ เราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกอบกู้ วิกฤตขยะ เรามุ่งมั่นในเรื่องการลดการใช้พลาสติกใหม่ เพื่อใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เราพร้อมที่จะให้บริการกับคุณลูกค้าเพื่อที่จะได้รับประสบการณ์ดีๆ และเป็นส่วนหนึ่งในการได้ร่วมกันลดมลพิษให้กับโลกใบนี้ ในการมาเข้าพัก และ มาใช้บริการประชุม สัมนากับทางเรา