ทริปอ่างทอง 2 วัน 1 คืน


วัดท่าสุทธาวาส -ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ -วัดป่าโมกวรวิหาร-วัดขุนอินทประมูล
ตลาดศาลเจ้าโรงทอง -วัดม่วง วัดท่าอิฐ -วัดไชโยวรวิหาร -ร้านของฝากครัวไชโย- สภากาแฟ บ้านหุ่นเหล็ก

สนใจติดต่อคุณณัฐ Tl : 0628595241 Line ID : nat.nsk