สร้างสรรค์เส้นทางไมซ์นี้ โดย ฮาลาฮับ

ขอใบเสนอราคา

สงขลา-ปัตตานี : เสน่ห์สามวิถี สัมมนาหลากวัฒนธรรม

7 ม.ค. 2565


ล่องใต้ไปสัมผัสความเป็นเสน่ห์ 3 วัฒนธรรม ไทย จีน และมลายู ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไว้กับเส้นทางไมซ์สร้างสรรค์ “สงขลา-ปัตตานี : เสน่ห์สามวิถี สัมมนาหลากวัฒนธรรม” ที่จะพาเหล่าพนักงานร่วมสัมมนาพร้อมเดินทางผ่านมุมมองใหม่ใน 2 จังหวัด สงขลาและปัตตานี ที่จะไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา ด้วยการศึกษาเรียนรู้และศึกษาถึงคุณค่าที่ผสานกับความมีเสน่ห์ของเมืองแห่งพหุวัฒนธรรม ที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์แบบชาวใต้ นอกจากนี้ยังได้ทำกิจกรรม Team Building ที่จะเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ และการทำกิจกรรม CSR ที่ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่จะสะท้อนให้ถึงการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม

เริ่มต้นการเดินทางด้วยรับประทานอาหารเช้าที่ร้านไก่ทอดเดชา ร้านอาหารไทยต้นตำรับฮาลาลแท้ ก่อนจะพาคณะเดินทางไปยังสถาบันทักษิณคดีศึกษา เพื่อศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับวิถีชีวิตและขนบนิยมในท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ตลอดจนประวัติศาสตร์โบราณคดี และศิลปหัตถกรรมอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาของชาวใต้ ต่อด้วยการไปอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา โบราณสถานของชาติมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมตะวันตกอายุกว่า 100 ปี แวะรับประทานอาหารเที่ยงทะเลสดบนแพ เกาะยอ ช่วงบ่ายต่อด้วยการเดินทางเข้าเมืองสงขลา ย่านเมืองเก่าถนนนางงาม เพื่อย้อนรอยไปสู่ความรุ่งเรืองในอดีตของสงขลาที่เปี่ยมด้วยบรรยากาศของวันวานสุดคลาสสิกและพร้อมกับชมสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมที่มีอายุยืนยาวกว่า 200 ปี

จากนั้นเดินทางต่อไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวปัตตานี เริ่มต้นด้วยการทำกิจกรรม CSR ไสกระดานไม้ปลูกป่าป่าชายเลน เพื่อเพิ่มพื้นที่ของ “ป่าโกงกาง” และเก็บขยะบริเวณสะพานไม้บานา สะพานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจในหมู่คณะและให้คณะเดินทางสัมผัสกลิ่นอายของธรรมชาติและชมวิถีชีวิตชาวประมง


CSR_PlukPha

ปิดท้ายของวันแรกด้วยการรับประทานมื้อเย็นอาหารพื้นถิ่น ก่อนจะไป
ล่องเรือจิบชาชมวิถี 2 ริมฝั่งแม่น้ำปัตตานีและไปพักผ่อนที่โรงแรม ริเวอร์ลิฟวิ่ง เพลส ห้องพักสุด Modern  ติดริมแม่น้ำปัตตานี

Pattani_boat

เริ่มต้นวันที่สองด้วยการย้อนวันวานกับการได้สวมใส่ชุดบาบ๋าย่าหยา นั่งรถสามล้อถีบโบราณชมถนนเส้นพหุวัฒนธรรม จีน-ไทย-มลายู และอาคารตึกรามบ้านเรือนที่ยังคงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส ชิโนยูโรเปียน รวมถึงไชน่าทาวน์ และสถานที่อื่น ๆ ในละแวก เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่

ต่อด้วยการท่องชุมชนเรียนรู้ 2 วิถี ไทยพุทธและไทยมุสลิมที่ชุมชนทรายขาว พร้อมรับประทานอาหารใต้แบบพื้นบ้านรสเด็ดจัดจ้านในช่วงเที่ยง ต่อด้วยช่วงบ่ายชมกระบวนการทอผ้าไหมโบราณ ‘จวนตานี’ ด้วยกี่ทอผ้า ก่อนจะชวนคณะเดินทางมีส่วนร่วมในกิจกรรม Workshop ทดลองทอผ้าไหมด้วยตัวเอง แล้วกระโดดขึ้นรถจี๊ปสมัยสงครามโลกลุยเข้าสวนผลไม้ ไปสัมผัสกับบรรยากาศและดื่มด่ำความสุขจากเก็บผลไม้พร้อมทานผลไม้สด ๆ ตามฤดูกาลให้คณะเดินทางได้อิ่มอร่อยปิดท้ายทริป


BaanSaiKhaw

ด้วยมาตรฐานของบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮาลาฮับ จะทำให้การมาสงขลา-ปัตตานี ครั้งนี้ สามารถสัมมนาได้ เรียนรู้วัฒนธรรมได้อย่างปลอดภัยไร้ความกังวล ลองเปิดใจและเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ แล้วทุกท่านจะได้เห็นถึงคุณค่าที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ ในโปรแกรม 2 วัน 1 คืน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ให้กับผู้ที่มาเยือนได้เห็นในมุมที่ต่างออกไป ด้วยแพ็กเกจราคา 5,500 บาท สำหรับผู้ร่วมเดินทางไม่ต่ำกว่า 20 ท่าน แต่ไม่เกิน 40 ท่านในแต่ละรอบการเดินทาง โดยราคานี้ครอบคลุมที่พัก 2 วัน 1 คืน (พร้อมอาหารเช้า) รถรับส่งตลอดทริป อาหาร 4 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ และค่าบริการต่าง ๆ อาทิ การนั่งเรือล่องแม่น้ำ การนั่งสามล้อ มัคคุเทศก์นำการเดินทาง ช่างภาพ พร้อมกับประกันการเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท และชุดของที่ระลึก มั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยตามมาตรฐาน SHA Plus และการันตีด้วยรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากมาย

**สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมหรือที่พักได้ตามความต้องการขององค์กร**

153397
เส้นทางแนะนำ