เปลี่ยนผู้ดูแลธุรกิจ

กรณีการเปลี่ยนผู้ดูแลธุรกิจ จากการไม่สามารถใช้อีเมลเดิมในการเข้าสู่ระบบเพื่อดูธุรกิจ ท่านสามารถกรอกบัญชีอื่นที่มีอยู่แล้วในระบบแทนได้ เพื่อส่งคำขอ และจะมีแอดมินติดต่อท่านกลับไป แต่หากท่านยังไม่มีบัญชีอื่น สามารถ
สมัครสมาชิก และใส่ข้อมูลตามที่ระบุไว้ได้

กรุณาระบุอีเมลใหม่

กรุณาระบุเหตุผลที่ต้องการเปลี่ยน